In 5 stappen naar je probleemstelling

De probleemstelling is het hart van je scriptie. Deze beschrijft wat het probleem of vraagstuk is dat opgelost moet worden. De probleemstelling is de fundamentele basis voor een goede scriptie. Het geeft jou immers richting in het hele proces van vraagstuk tot advies. Voordat je de probleemstelling kunt opstellen, begin je met het kiezen van een goed onderwerp. Hier gaat wel eerst een vooronderzoek aan vooraf.

Stap 1 Kies een onderwerp binnen je interessegebied

Je scriptie begint bij het kiezen van een onderwerp. Het belangrijkste bij het kiezen van je onderwerp is dat je de keuze maakt op basis van je affiniteit. Het schrijven van een scriptie is vaak een lang en lastig traject, dan kan je maar beter een onderwerp kiezen waarin jij zelf veel interesse in hebt. Dus, kijk je graag naar YouTube? Waarom dan geen scriptie met als onderwerp YouTubers?

Stap 2 Stel eisen aan jouw probleemstelling

Een goede probleemstelling is altijd relevant en specifiek. Je wil het publiek iets nieuws en iets nuttigs vertellen. Daarnaast heb je een richting nodig, een scherpe focus waar je naar toe kunt werken. Ga door naar stap 3.

darts-bullseye
Je probleemstelling moet specifiek zijn. Dat geeft je richting in je scriptie.

Stap 3  Relevant met de Hype Cycle

Een goede probleemstelling is relevant. Je wil de lezer iets nieuws vertellen. Kies bijvoorbeeld een onderwerp wat aan het begin of hoog in de Hype Cycle zit en niet ouder dan een jaar (let op: dit is een tip en geen must). Over dit onderwerp is veel te vinden in blogs en tijdschriften, maar vaak is er nog weinig (wetenschappelijk) onderzoek naar gedaan. Past jouw onderwerp binnen de onderstaande trends en ontwikkelingen? Dan is jouw onderzoek relevant en uitermate gewild om te lezen.

hypecycle4digitalmarketing-1
Tip: kies een onderwerp wat zich in de Hype Cycle bevindt. Daar is veel over geschreven, maar nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

Stap 4 Maak je probleemstelling specifiek

Heb je een onderwerp gekozen? Ga dan trechteren. Je onderwerp zit immers in de breedte, je probleemstelling moet de diepte in. Maak van “YouTubers”  -> “Nederlandstalige YouTubers met een sponsordeal”. Kijk, zo vallen er gelijk heel veel YouTubers af. Hoe scherper jij formuleert, des te minder je hoeft te onderzoeken en kun je eerder de diepte in.

Stap 5 Formuleer je probleemstelling

De laatste stap is het formuleren van je probleemstelling. Eigenlijk zet je alweer een stap richting de centrale onderzoeksvraag. Bij het formuleren van je probleemstelling ga je nadenken over wat je wil onderzoeken en waarom. Start door jezelf te bevragen met de woorden als hoe, wat, waarom, wie of wanneer.

Onderstaande vraagwoorden zijn door Dr. Eggo Müller (Universiteit Utrecht) samengesteld. Samen vormen ze de De Schijf van Vijf. In ons YouTubers-voorbeeld geven we dan antwoord op de volgende vragen:

Wat ga je precies onderzoeken?
Waarom wil je dit onderzoek verrichten?
Waarbinnen wil je het onderzoeken?
Hoe ga je aan de slag?
Welke specifieke vraag stel je?

schermafbeelding-2016-11-04-om-15-55-02
De Schijf van Vijf van Müller (2015)

Door antwoord te geven op bovenstaande vragen kom je tot het schrijven van je probleemstelling. Het hart van je scriptie. Zorg ervoor dat je een open vraag formuleert en geen gesloten. Onderstaande formulering gaat al aardig naar een centrale hoofdvraag toe.

Op welke manier dragen Nederlandstalige YouTubers, die een sponsordeal hebben met merk X, bij aan het imago van merk X? 

Succes met het schrijven van je probleemstelling!

Uitgelichte afbeelding: Emma Stone, Easy A.

Auteur: Indira Reynaert

Research Consultant, PhD Candidate, Conversational Marketing, Chat, Voice, AI