Kwaliteitsborging online talent

Mijn naam is Indira Reynaert en ik ben kwaliteitsborger van digital talent. Samen met opleiders streef ik naar meer online toptalent en een naadloze aansluiting op het veld.

Communicatie, Media & Online Marketing

Voor het borgen van kwaliteit van online toptalent in communicatie, media en online marketing ondersteun ik uw organisatie graag met:

   • het afnemen van examens en eindgesprekken;
   • beoordeling van scripties;
   • beoordeling van communicatieplannen;
   • visitatie- en certificeringstrajecten.

Bij accreditatie en certificering ondersteun ik, als domeindeskundige, verschillende instituten.

Ter verdieping van mijn bekwaamheid als beoordelaar, volg ik het traject Basis-/seniorkwalificatie Examinering hbo (BKE/SKE-traject) bij Cito in Arnhem. Mijn bevoegdheid verwacht ik in 2017 te behalen.

Op het moment werk ik samen met:

Naast bovenstaande werkzaamheden draag ik vrijwillig bij aan de ontwikkelingen binnen de creatieve sector en de kwaliteit van het examineren in Nederland via:

   • De TV-beelden, jurylid.
   • Spin Awards, jurylid.
   • Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE), lid werkgroep kennisdeling.

Hebt u vragen over, of interesse in mijn ondersteuning met betrekking tot kwaliteitsborging van digital talent, of de kwaliteitszorg van het opleidingsaanbod? Neemt u dan contact met mij op.