Nakijkservice

De nakijkservice is gericht op redigeren van de tekst en op het verbeteren van de structuur.

Redigeren

Redigeren houdt in dat de spelling, grammatica en stijl van je stuk wordt gecontroleerd en gecorrigeerd. Er wordt ook rekening gehouden met academisch taalgebruik en er worden suggesties gedaan voor een andere woordkeuze. Hierdoor kun je een kwalitatief hoogwaardige scriptie inleveren zonder taalfouten.

Structuur

Het nakijken van de structuur vindt plaats bovenop redigeren. De argumentatie en opbouw van je stuk wordt onder de loep genomen en er worden suggesties gedaan om delen van je onderzoek op te helderen, te verwijderen of in een andere volgorde te zetten.