Over ons

Paper Jam is een bureau voor begeleiding van studenten bij wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek, gespecialiseerd in digital business, communicatie en media. Ook begeleiden we professionals en promovendi die het schrijven willen verbeteren.

Wij zijn Indira Reynaert en Theo Zijderveld, experts in het oplossen van inhoudelijke vraagstukken. We komen uit het werkveld en hebben een stevige achtergrond in het onderwijs en onderzoek. Daarom kunnen wij je helpen bij het scherp formuleren van een probleemstelling en de deelvragen, het selecteren en het op waarde schatten van literatuur voor het theoretisch kader en het kritisch vergelijken daarvan.

Ook helpen we je met de verantwoording van je methodiek, het duiden van resultaten en het ontwikkelen van een ijzersterke conclusie en/of een stevig advies aan je opdrachtgever. Natuurlijk helpen we jou ook bij het maken van een planning, het aanbrengen van structuur en samenhang.

Met onze expertise kunnen we veel studenten helpen. Kijk snel of je opleiding erbij zit.

Paper Jam is een jong bureau (feb. 2016 -) en sinds de oprichting hebben we vele studenten succesvol geholpen naar de eindstreep. Bachelors en masters van CHE, Inholland, HAN, HU, HvA, Fontys, NCOI, NHL Stenden, UvA, UU en WUR gingen je voor.