Toetsing en Certificering

Paper Jam is beschikbaar voor opleiders en evaluatiebureaus.

“Mijn naam is Indira Reynaert en ik ben domeindeskundige in communicatie, media, small business en online marketing. Na ruim 18 jaar ervaring met digital en 12 jaar hoger onderwijs en ondernemerschap, streef ik sinds 2015 samen met mijn opdrachtgevers naar meer online toptalent en een naadloze aansluiting op de praktijk.”

Communicatie, Media & Online Marketing

Voor het borgen van kwaliteit van toptalent binnen de desbetreffende vakgebieden, ondersteun ik uw organisatie met:

   • het afnemen van examens en eindgesprekken;
   • de beoordeling van scripties;
   • de beoordeling van strategische communicatie- en businessplannen;
   • de herijking van uw toetsingscriteria.

In het kader van kwaliteitsverbetering van opleiders ondersteun ik accreditatie- en evaluatiebureaus bij visitaties en certificeringen.

Op het moment werk ik samen met:

Naast bovenstaande werkzaamheden draag ik bij aan de erkenning van creatief talent en de kwaliteit van het examineren in Nederland via:

Ter verdieping van mijn bekwaamheid volg ik als eerste kennisondernemer van Nederland het traject Basis-/seniorkwalificatie Examinering hbo (BKE/SKE-traject) bij Cito in Arnhem. Mijn kwalificaties verwacht ik in 2017 te behalen.

Hebt u vragen over, of interesse in mijn bijdrage aan de kwaliteitsborging of kwaliteitszorg van het opleidingsaanbod? Neemt u dan contact met mij op.